La glandula pineal pdf

Physical, chemical, and mineralogical characterization of carbonate-hydroxyapatite concretions of the human pineal gland. Calcite microcrystals in the pineal gland of the human brain: first physical la glandula pineal pdf chemical studies. Pittendrigh lecture: Theory of the origin of the pineal gland–a tale of conflict and resolution. Moore RY, Heller A, Wurtman RJ, Axelrod J.

Visual pathway mediating pineal response to environmental light. Reversible hearing loss associated with a malignant pineal germ cell tumor. Rhythm and soul in the avian pineal. The pineal gland is critical for circadian Period1 expression in the striatum and for circadian cocaine sensitization in mice.

The pineal gland and anxiogenic-like action of fluoxetine in mice. Increased brain damage after stroke or excitotoxic seizures in melatonin-deficient rats. La glàndula pineal o epífisi és una petita glàndula esfèrica ubicada en el centre de l’encèfal, sobre el sostre del tercer ventricle. S’origina embriològicament d’una evaginació entre el tàlem i el pre-sostre. S’uneix via gangli cervical superior i nucli supraquiasmàtic hipotalàmic a la retina.

Així doncs es pot considerar que la pineal és part de les vies visuals i així converteix la informació lumínica en secreció hormonal. Per les seves característiques anatòmiques, molt aviat va cridar l’atenció dels metges. El següent avenç en el coneixement d’aquesta glàndula va esdevenir en el Renaixement. Quan no hi ha llum, la glàndula pineal produeix melatonina a partir de la serotonina. A l’organisme existeixen dos sistemes de comunicació: un de base química i un altre de base elèctrica.

La glàndula pineal produeix i segrega, durant la fase fosca del fotoperíode, una hormona molt important: la melatonina. Però la llum continuada i els camps ELF artificials, per exemple, trenquen aquest ritme de secreció. En el gran concert endocrí, la glàndula pineal és la directora d’orquestra que segueix ordenadament la partitura, constituint la llum la seva inspiració rítmica i compassada. Encara que avui dia es reconegui a la pineal com a glàndula destinada de manera exclusiva a la secreció endocrina, la veritat és que en l’ésser humà encara pot apreciar-se una important capacitat fotosensorial, reconeguda científicament com a vital per al desenvolupament d’un cicle circadiari normal.

Segons el doctor Sérgio Felipe de Oliveira, Màster en Ciències per la Facultat de Medicina de la Universidad de San Pablo i director de la Clínica Pineal Mind, l’increment de l’activitat pineal es troba estretament relacionat amb les activitats psíquiques, com ara les visions o la meditació. Apuntes de Historia de Medicina: Herófilo. José Luis Ponencia “Electromagnetismo, glándula pineal y salud pública. What does it mean that the most powerful of all psychedelic hallucinogens is a part of normal human metabolism? La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 20 nov 2017 a les 10:44.

La hipófisis se localiza en la base del cerebro, y está protegida por una estructura ósea llamada silla turca. Corte mediosagital a través de la hipófisis de un mono adulto. Ubicaciones de las glándulas pituitaria y pineal. La adenohipófisis segrega muchas hormonas de las cuales seis son relevantes para la función fisiológica adecuada del organismo, las cuales son segregadas por cinco tipos de células diferentes. Las células cromófobas son en realidad células desgastadas y pueden haber sido cualquiera de las cinco anteriores. Estimula el desarrollo de los acinos mamarios y estimula la traducción de los genes para las proteínas de la leche. Estimula la producción de hormonas por parte del tiroides.

Estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. Estimulan la producción de hormonas por parte de las gónadas y la ovulación. La LH y la FSH se denominan gonadotrofinas, ya que regulan la función de las gónadas. La neurohipófisis tiene un origen embriológico diferente al del resto de la hipófisis, mediante un crecimiento hacia abajo del hipotálamo, por lo que tiene funciones diferentes.

Se suele dividir a su vez en tres partes: eminencia media, infundibulo y pars nervosa, de las cuales la última es la más funcional. La importancia de este sistema es que transporta las hormonas liberadoras o hipofisiotrópicas que secreta el hipotálamo con fines reguladores de la secreción adenohipofisiaria. La prolactina está regulada negativamente por la dopamina, un neurotransmisor. En ese momento el órgano diana,que en todo caso es cualquiera de las glándulas endocrinas comienzan a secretar sus propias hormonas, con lo que se envía un estímulo al sistema nervioso, específicamente al hipotálamo, o directamente a la hipófisis con lo cual se contrarresta el estímulo inicial. Un tumor en los remanentes de la bolsa de Rathke puede ocasionar un craneofaringioma, el cual comprime a la glándula hipófisis.